Sihteerin ja assistentin tietokoneopas - sisällysluettelo

Linkit kirjan lukujen kuvauksiin

1 Tunne työkalusi: mikro, lisälaitteet, verkko

Tietty määrä perustietoja laitetekniikasta on edelleen tarpeen, jotta ymmärtäisi työkalujensa toiminnan. Tämän luvun sisältämät tiedot auttavat muun muassa keskustelemaan tietotekniikan ammattilaisten kanssa. Luvun tiedoista on hyötyä myös silloin, kun pieni yritys joutuu suunnittelemaan laitehankintoja.

2 Pidä tietokone kunnossa

Toisessa luvussa olemme tiukasti tietotekniikan arjessa: ohjeistamme, miten selvitä edelleen valitettavan yleisistä ongelmatilanteista. Tämän luvun painopisteenä on ongelmien ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen. Kerromme, miten menetellään, kun kone menee jumiin ja miten varustaudutaan mikrotuen ja huollon kanssa käytäviin keskusteluihin.

3 Tietoturva koskee kaikkia

Kerromme, miten tärkeiden tietojen tuhoutuminen estetään ja miten pidetään yrityksen tiedot pois asiattomien silmistä. Tietojen luotettava tuhoaminen ja Internetin tietoturvariskit ovat myös tämän luvun aiheita.

4 Hyvä työpiste on viihtyisä ja ergonominen

Ergonomiassa on kyse viihtyvyydestä, työtehosta ja terveydestä. Asiaa mutkistaa se, että kaikille ihmisille ja kaikkiin työtehtäviin soveltuvaa työpistettä ei ole mahdollista suunnitella. Aina joudutaan kompromisseihin, aina on otettava huomioon ihmisen omat tottumukset, mieltymykset ja työtavat. Jos tämä luku auttaa lukijaa oivaltamaan omat ergonomiset tarpeensa omassa työssään, olemme onnistuneet.

5 Järkeä asiakirjojen käsittelyyn

Viides luku, Järkeä asiakirjojen käsittelyyn, on kirjan varsinainen niksipankki. Siinä annetaan ohjeita joistakin sellaisista aiheista, jotka ovat yleensä jääneet atkkirjallisuudessa vähälle huomiolle. Näitä ovat esimerkiksi tekstin otsikkorakenteen hyödyntäminen, tekstitaulukoiden teko taulukkolaskennalla sekä kirjanmerkkien tuottaminen pdf-asiakirjoihin. Annamme myös vinkkejä esitysaineistojen tekijöille. Julkaisuhankkeen muistilistat ovat tukena, oli tekeillä sitten vuosikertomus, asiakaslehti tai yrityksen historiikki.

6 Ota Internet tehokäyttöön

Internet-luvussa on kaksi pääaihetta: tiedonhaku ja sähköposti. Tiedonhaussa lähdemme liikkeelle Googlen ja muiden hakukoneiden tehokäytöstä. Perehdymme myös aihehakemistoihin sekä yritysten ja organisaatioiden tietojen etsimiseen – tässä asiassa Internet on osaavissa käsissä todella tehokas tiedonlähde. Annamme myös ohjeet siitä, miten arvioidaan Internetistä haetun tiedon luotettavuutta.
Sähköpostijaksossa annamme vinkkejä siitä, miten sähköpostiviestintää tehostetaan niin, että viesti ei kuluta tarpeettomasti vastaanottajan työaikaa. Käsittelemme myös sähköpostin turvallisuustekijöitä ja yrityksen sähköpostipolitiikkaa.

7 Sähköinen arkisto vaatii järjestelmällisyyttä

Seitsemäs ja kahdeksas luku esittelevät asiakirjojen sähköisen arkistoinnin menetelmiä. Aluksi kerromme tallennusvälineistä ja niiden soveltuvuudesta arkistointiin sekä eri tiedostomuodoista.

8 Omat asiakirjat järjestykseen

Kahdeksannessa luvussa näkökulma on erittäin käytännöllinen. Annamme ohjeita ja niksejä, jotka ovat hyödyllisiä, työskenteli sitten suuryrityksessä tai yhden hengen toimistossa. Aiheina ovat muun muassa tiedostojen järkevä järjestely levylle sekä tiedostojen nimeäminen.

9 Digitaalikamera on joka toimiston työkalu

Mielestämme vielä ei täysin oivalleta sitä, että digitaalikamera on paitsi harrastusväline myös lähes jokaisessa toimistossa hyödyllinen työkalu. Digitaalikameraa voi käyttää esimerkiksi dokumentointiin paljon monipuolisemmin kuin filmikameraa. Luvussa annamme perustiedot digikameroiden tekniikasta, valinnasta ja käytöstä.

Sanasto

Olemme koettaneet kirjoittaa kansantajuisesti ja välttää teknisiä termejä. Kokonaan niitä ei voi välttää. Siksi kirjassa on sanasto, jossa on selitetty selvällä suomen kielellä yli 300 yleistä tietotekniikan termiä Acrobatista Zip-pakkaukseen.

Hakemisto

Kun tarvitset tietoa jostain yksityiskohdasta, se löytyy varmasti yli 500 hakusanan aakkosellisen hakemiston avulla.

Sivun alkuun