Paranna verkkosivujen näkyvyyttä hakukoneissa

Sihteerin ja assistentin tietokoneoppaan lisämateriaalia.

Jotkut ovat havainneet, että esimerkiksi Google ei lainkaan löydä verkkosivustoa, vaikka se on ollut verkossa kuukausia. Vielä useampi ihmettelee, miten saisi omat sivunsa paremmalle paikalle hakukoneiden listauksissa. Koska hakupalveluita on lukuisia ja koska ne kehittyvät jatkuvasti, ei ole mahdollista antaa kattavaa vastausta. Tässä kuitenkin joitakin neuvoja asioiden parantamiseksi.

Miksi hakukoneet eivät löydä sivujani?

Kun uusi sivusto laitetaan verkkoon, hakupalvelun pitää tietysti saada siitä tieto jollain tavalla. Hakupalvelun robotti käy läpi Internetissä olevia sivuja seuraamalla linkkejä. Jos sivustoon ei johda yksikään linkki, robotti ei tiedä sen olemassaolosta mitään.
Pulmaan on kaksi lääkettä.

Sivustoosi johtaa linkkejä

Joku muu laittaa sivulleen verkkosivullesi johtavan linkin, jonka avulla hakurobotti löytää sivustoosi. Mitä enemmän näitä linkkejä on, sitä parempi. Esimerkiksi Google pisteyttää sivuja muun muassa sen mukaan, kuinka monta linkkiä niille johtaa. Linkitystä edistää parhaiten se, että sivuilla on sellaista sisältöä, josta on hyötyä muille ihmisille.

Ilmoitat sivusi osoitteen hakukoneille

Useille hakukoneille voi ilmoittaa uuden sivuston. Esimerkiksi suomenkielisessä Googlessa (www.google.fi) on sivulla Tietoja Googlesta linkki Lisää/Poista URL.
Hakukoneelle tarvitsee ilmoittaa vain etusivu. Muut sivut se löytää linkkien perusteella.

Miten parannan sivuston näkyvyyttä?

Hakupalvelut toimivat varsin tervejärkisellä tavalla. Oman sivuston näkyvyyttä voi parantaa käyttämällä omaa maalaisjärkeään. Vippaskonsteja ei kannata käyttää, koska niistä on useimmiten enemmän haittaa kuin hyötyä. Et varmasti keksi mitään, mitä ei olisi jo kokeiltu ja mitä hakurobotit eivät osaisi välttää.

Anna sivulle otsikko (title)

Lisää jokaisen sivun html-koodiin sivun sisältöä kuvaava title-elementti. Esimerkiksi seuraavasti:
<title>Potifar Oy - Vesimyllyt ja kukkopillit</title>
Näin laatimasti otsikko kertoo sekä hakukoneelle että käyttäjälle, mistä sivulla on kysymys. Title-elementin sisältö näkyy useimmiten selainten otsikkorivillä ja hakukoneiden listausten otsikkona.

Käytä tekstissä avainsanoja

Käytä sivun tekstissä avainsanoja eli niitä hakusanoja, joilla toivot sivun löytyvän. Useimmat suomalaiset kirjoittavat hakulomakkeeseen sanan perusmuodon eli yksikön tai monikon nominatiivin (kukkopilli, kukkopillit), joskus ehkä myös monikon partitiivin (kukkopillejä). Käytä toivottavista hakusanoista näitä muotoja tekstissä.

Jos et saa luontevasti avainsanaa tekstiin, ei mikään estä kirjoittamasta sitä perusmuodossa esimerkiksi sivun alkuun vaikkapa seuraavalla tavalla:

Tämän sivun avainsanat: hakukone, hakusana, näkyvyys, linkki, linkitys, title.

Nosta avainsanat otsikkoelementteihin

Käytä html-kielen otsikkoelementtejä (h1, h2, h3 jne.) jäsentämään tekstiä. Jos haettu sana on sivulla olevassa otsikossa, se saattaa parantaa sivun asema hakutuloksissa. Siksi on parempi määritellä tekstin väliotsikko otsikkoelementillä kuin vain muotoilla se esimerkiksi isommalla tai lihavoidulla.

Esimerkki tämän kappaleen otsikkoelementistä sivun html-koodissa:
<h3>Nosta avainsanat otsikkoelementteihin</h3>
Tällä sivulla on käytetty kolmea otsikkotasoa (h1, h2, h3).

Korosta avainsanat tekstissä oikein

Jos korostat tekstissä avainsanoja, käytä hakurobottien ymmärtämiä loogisia korostuskeinoja mieluummin kuin pelkästään ulkoasuun viittaavia. Ulkoasuun viittaavia elementtejä ovat esimerkiksi b (lihavointi) ja i (kursivointi). Suositeltavampia, loogisia korostustapoja taas ovat em ja strong.
Esimerkki strong-korostuksesta sivun html-koodissa. Selain esittää strong-elementin yleensä lihavointina:
Uusin tuotteemme on <strong>digitaalinen kukkopilli</strong>

Teksti tekstinä

Älä esitä tekstiä, esimerkiksi valikkoa, kuvana. Hakurobotti ei ymmärrä siitä mitään. Eikä ymmärrä lukijakaan, jos hänen selaimensa ei syystä tai toisesta näytä kuvia. Esimerkiksi matkaviestimellä sivuja selaava voi haluta pelkän tekstin.

Päivitä usein

Päivitä sivuja säännöllisesti. Tämä saa hakukoneet käymään sivuilla useammin, jolloin uudet sisältöalueet pääsevät nopeammin hakupalvelujen hakemistoihin.