Excelin funktiot suomeksi ja englanniksi

Sivun sisällys

Johdanto ja ohjeet
Lähdekritiikki ja ohjelmaversiot
Linkkejä lisätietoon
Funktioryhmien hakemisto
Funktiotaulukko

Ohjeet

Excelin suomenkielisissä versioissa on käännetty suomeksi myös funktioiden nimet. Tämä voi aiheuttaa hankaluuksia, etenkin jos haluaisi käyttää englanninkielisiä Excel-kirjoja.

Näitä ongelmia helpottaaksemme olemme keränneet näille sivuille Excelin funktioiden nimiä suomeksi ja englanniksi.

Funktiot on ryhmitelty aiheenmukaisesti taulukkoon. Funktioryhmiin pääsee funktioryhmien hakemiston linkeistä. Ryhmät ovat samassa järjestyksessä kuin Microsoftin verkkosivujen funktiohakemistossa. Funktioita voi myös etsiä selaimen etsi-komennolla (usein Ctrl-F). Listasta puuttuvat tekniset ja ulkoiset funktiot.

Tietoa käytetyistä ohjelmaversioista ja luettelon virhelähteistä on lähdekritiikkikappaleessa.

Jos jokin funktio puuttuu tai havaitset muita virheitä tai versioeroja, toivomme, että kerrot havaintosi palauteosoitteeseemme toimitus@tekstiviestit.fi

Tämä sivu on lisäaineistoa Sihteerin ja assistentin tietokoneoppaaseen.

Lähdekritiikki ja versiot

Funktioiden nimiä on tarkistettu suomenkielisten Excel 2000 ja 2003 -versioiden opasteista ja Microsoftin suomen- ja englanninkielisiltä Excel 2003 -tukisivuilta. Muissa versioissa voi olla joitakin eroavuuksia. Lisäksi ainakin Excel 2003 -version funktioiden hakuoppaan hakemistossa ja tekstissä on joitakin ristiriitaisuuksia ja virheitäkin. Havaitsemiamme virheitä on tämän sivun lopussa olevassa virheluettelossa.

Linkkejä lisätietoon

Microsoftin tukisivuilla:
Excel 2003: Funktioiden hakuopas
Excel 2003: Function Reference

Tietoa Excelin funktioista ja niiden käytöstä on Petri Heinosen toimittamassa kurssimateriaalissa.

Funktioiden nimiä yhdeksällä kielellä. 339 funktiota (Excel 97) ranskaksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, portugaliksi (br.), hollanniksi, suomeksi, italiaksi ja ruotsiksi.

Excelin funktioiden nimet saksaksi ja englanniksi japanilaisella Excel-vinkkisivustossa. Samassa sivustossa on myös akronyymisivu, jossa on avattu Excelin funktioiden mystillisiä lyhenteitä, kuten SUMX2MY2.

Funktioryhmät - Function categories

Tietokanta - Database
Kalenteri - Date & Time
Rahoitus -Financial
Erikoisfunktiot - Information
Haku - Search
Loogiset - Logical
Matemaattiset ja trigonometriset - Math and Trigonometry
Tilasto - Statistical
Teksti - Text and Data

Funktiotaulukko

Tietokanta - Database  
TKESKIARVO DAVERAGE
TLASKE DCOUNT
TLASKEA DCOUNTA
TNOUDA DGET
TMAKS DMAX
TMIN DMIN
TTULO DPRODUCT
TKESKIHAJONTA DSTDEV
TKESKIHAJONTAP DSTDEVP
TSUMMA DSUM
TVARIANSSI DVAR
TVARIANSSIP DVARP
NOUDA.PIVOT.TIEDOT GETPIVOTDATA
Kalenteri - Date & Time  
PÄIVÄYS DATE
PÄIVÄYSARVO DATEVALUE
PÄIVÄ DAY
PÄIVÄT360 DAYS360
PÄIVÄ.KUUKAUSI EDATE
KUUKAUSI.LOPPU EOMONTH
TUNNIT HOUR
MINUUTIT MINUTE
KUUKAUSI MONTH
TYÖPÄIVÄT NETWORKDAYS
NYT NOW
SEKUNNIT SECOND
AIKA TIME
AIKA_ARVO TIMEVALUE
TÄMÄ.PÄIVÄ TODAY
VIIKONPÄIVÄ WEEKDAY
TYÖPÄIVÄ WORKDAY
VIIKKO.NRO WEEKNUM
VUOSI YEAR
VUOSI.OSA YEARFRAC
Rahoitus - Financial  
KERTYNYT.KORKO ACCRINT
KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA ACCRINTM
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
KORKOPAIVÄT.ALUSTA COUPDAYBS
KORKOPAIVÄT COUPDAYS
KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA COUPDAYSNC
KORKOMAKSU.SEURAAVA COUPNCD
KORKOPÄIVÄ.JAKSOT COUPNUM
KORKOKOPÄIVÄ.EDELLINEN COUPPCD
MAKSETTU.KORKO CUMIPMT
MAKSETTU.LYHENNYS CUMPRINC
DB DB
DDB DDB
DISKONTTOKORKO DISC
VALUUTTA.DES DOLLARDE
VALUUTTA.MURTO DOLLARFR
KESTO DURATION
KORKO.EFEKT EFFECT
TULEVA.ARVO FV
TULEVA.ARVO.ERIKORKO FVSCHEDULE
KORKO.ARVOPAPERI INTRATE
IPMT IPMT
SISÄINEN.KORKO IRR
KESTO.MUUNN MDURATION
MSISÄINEN MIRR
KORKO.VUOSI NOMINAL
NJAKSO NPER
NNA NPV
PARITON.ENS.NIMELLISARVO ODDFPRICE
PARITON.ENS.TUOTTO ODDFYIELD
PARITON.VIIM.NIMELLISARVO ODDLPRICE
PARITON.VIIM.TUOTTO ODDLYIELD
MAKSU PMT
PPMT PPMT
HINTA PRICE
HINTA.DISK PRICEDISC
HINTA.LUNASTUS PRICEMAT
NA PV
KORKO RATE
SAATU.HINTA RECEIVED
STP SLN
VUOSIPOISTO SYD
OBLIG.TUOTTOPROS TBILLEQ
OBLIG.HINTA TBILLPRICE
OBLIG.TUOTTO TBILLYIELD
VDB VDB
SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON XIRR
NNA.JAKSOTON XNPV
TUOTTO YIELD
TUOTTO.DISK YIELDDISC
TUOTTO.ERÄP YIELDMAT
Erikoisfunktiot - Information  
SOLU CELL
VIRHEEN.LAJI ERROR.TYPE
KUVAUS INFO
ONTYHJÄ ISBLANK
ONVIRH ISERR
ONVIRHE ISERROR
ONPARILLINEN ISEVEN
ONTOTUUS ISLOGICAL
ONPUUTTUU ISNA
ONEI_TEKSTI ISNONTEXT
ONLUKU ISNUMBER
ONPARITON ISODD
ONVIITT ISREF
ONTEKSTI ISTEXT
N N
PUUTTUU NA
TYYPPI TYPE
Haku - Search
OSOITE ADDRESS
ALUEET AREAS
VALITSE.INDEKSI CHOOSE
SARAKE COLUMN
SARAKKEET COLUMNS
VHAKU HLOOKUP
HYPERLINKKI HYPERLINK
INDEKSI INDEX
EPÄSUORA INDIRECT
HAKU LOOKUP
VASTINE MATCH
SIIRTYMÄ OFFSET
RIVI ROW
RIVIT ROWS
RTD RTD
TRANSPONOI TRANSPOSE
PHAKU VLOOKUP
Loogiset - Logical  
JA AND
EPÄTOSI FALSE
JOS IF
EI NOT
TAI OR
TOSI TRUE
Matemaattiset ja trigonometriset - Math & Trig  
ITSEISARVO ABS
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ASIN ASIN
ASINH ASINH
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS CEILING
KOMBINAATIO COMBIN
COS COS
COSH COSH
ASTEET DEGREES
PARILLINEN EVEN
EKSPONENTTI EXP
KERTOMA FACT
KERTOMA.OSA FACTDOUBLE
PYÖRISTÄ.KERR.ALAS FLOOR
SUURIN.YHT.TEKIJÄ GCD
KOKONAISLUKU INT
PIENIN.YHT.JAETTAVA LCM
LUONNLOG LN
LOG LOG
LOG1O LOGIO
MDETERM MDETERM
MKÄÄNTEINEN MINVERSE
MKERRO MMULT
JAKOJ MOD
PYÖRISTÄ.KERR MROUND
MULTINOMI MULTINOMIAL
PARITON ODD
PII PI
POTENSSI POWER
TULO PRODUCT
OSAMÄÄRÄ QUOTIENT
RADIAANIT RADIANS
SATUNNAISLUKU RAND
SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ RANDBETWEEN
ROMAN ROMAN
PYÖRISTÄ ROUND
PYÖRISTÄ.DES.ALAS ROUNDDOWN
PYÖRISTÄ.DES.YLÖS ROUNDUP
SARJA.SUMMA SERIESSUM
ETUMERKKI SIGN
SIN SIN
SINH SINH
NELIÖJUURI SQRT
NELIÖJUURI.PII SQRTPI
VÄLISUMMA SUBTOTAL
SUMMA SUM
SUMMA.JOS SUMIF
TULOJEN.SUMMA SUMPRODUCT
NELIÖSUMMA SUMSQ
NELIÖSUMMIEN.EROTUS SUMX2MY2
NELIÖSUMMIEN.SUMMA SUMX2PY2
EROTUSTEN.NELIOSUMMA SUMXMY2
TAN TAN
TANH TANH
KATKAISE TRUNC
Tilasto - Statistical  
KESKIPOIKKEAMA AVEDEV
KESKIARVO AVERAGE
KESKIARVOA AVERAGEA
BEETAJAKAUMA BETADIST
BEETAJAKAUMA.KÄÄNT BETAINV
BINOMIJAKAUMA BINOMDIST
CHIJAKAUMA CHIDIST
CHIJAKAUMA.KÄÄNT CHIINV
CHITESTI CHITEST
LUOTTAMUSVÄLI CONFIDENCE
KORRELAATIO CORREL
LASKE COUNT
LASKE.A COUNTA
LASKE.TYHJÄT COUNTBLANK
LASKE.JOS COUNTIF
KOVARIANSSI COVAR
BINOMIJAIKAUMA.KRIT CRITBINOM
OIKAISTU.NELIÖSUMMA DEVSQ
EKSPONENTIAALIJAKAUMA EXPONDIST
FJAKAUMA FDIST
FJAKAUMA.KÄÄNT FINV
FISHER FISHER
FISHER.KÄÄNT FISHERINV
ENNUSTE FORECAST
TAAJUUS FREQUENCY
FTESTI FTEST
GAMMAJAKAUMA GAMMADIST
GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT GAMMAINV
GAMMALN GAMMALN
KESKIARVO.GEOM GEOMEAN
KASVU GROWTH
KESKIARVO.HARM HARMEAN
HYPERGEOM.JAKAUMA HYPGEOMDIST
LEIKKAUSPISTE INTERCEPT
KURT KURT
SUURI LARGE
LINREGR LINEST
LOGREGR LOGEST
LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT LOGINV
LOGNORM.JAKAUMA LOGNORMDIST
MAKS MAX
MAKSA MAXA
MEDIAANI MEDIAN
MIN MIN
MINA MINA
MOODI MODE
BINOMIJAKAUMA.NEG NEGBINOMDIST
NORM.JAKAUMA NORMDIST
NORM.JAKAUMA.KÄÄNT NORMINV
NORM.JAKAUMA.NORMIT NORMSDIST
NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT NORMSINV
PEARSON PEARSON
PROSENTTIPISTE PERCENTILE
PROSENTTIJÄRJESTYS PERCENTRANK
PERMUTAATIO PERMUT
POISSON POISSON
TODENNÄKÖISYYS PROB
NELJÄNNES QUARTILE
ARVON.MUKAAN RANK
PEARSON.NELIÖ RSQ
JAKAUMAN.VINOUS SKEW
KULMAKERROIN SLOPE
PIENI SMALL
NORMITA STANDARDIZE
KESKIHAJONTA STDEV
KESKIHAJONTAA STDEVA
KESKIHAJONTAP STDEVP
KESKIHAJONTAPA STDEVPA
KESKIVIRHE STEYX
TJAKAUMA TDIST
TJAKAUMA.KÄÄNT TINV
SUUNTAUS TREND
KESKIARVO.TASATTU TRIMMEAN
TTESTI TTEST
VAR VAR
VARA VARA
VARP VARP
VARPA VARPA
WEIBULL WEIBULL
ZTESTI ZTEST
Teksti - Text and Data  
MERKKI CHAR
SIIVOA CLEAN
KOODI CODE
KETJUTA CONCATENATE
VALUUTTA DOLLAR
VERTAA EXACT
ETSI FIND
KIINTEÄ FIXED
VASEN LEFT
PITUUS LEN
PIENET LOWER
POIMI.TEKSTI MID
ERISNIMI PROPER
KORVAA REPLACE
TOISTA REPT
OIKEA RIGHT
KÄY.LÄPI SEARCH
VAIHDA SUBSTITUTE
T T
TEKSTI TEXT
POISTA.VÄLIT TRIM
ISOT UPPER
ARVO VALUE

Virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia

Microsoftin verkkosivuilla olevissa Excel 2003 -version funktioiden hakuoppaan eräissä hakemistoissa ja teksteissä on joitakin ristiriitaisuuksia ohjelmaan ja toisiin ohjeteksteihin verrattuna. Ohessa mainitut ristiriitaisuudet ovat löytyneet sattumalta.

KORKO.TODELL: ohjetekstissä ja ohjelmassa KORKO.EFEKT.
VALITSE: ohjetekstissä ja ohjelmassa VALITSE.INDEKSI.
ONMAKSU: ei ohjelman funktioluettelossa, todennäk. ISPMT

Korjaukset ja täydennykset tähän listaan: toimitus@tekstiviestit.fi