In English

Ergonomiatietoa verkossa

Tällä sivulla on linkkejä sellaisiin verkkopalveluihin, jotka sisältävät tietoa toimistotyön ergonomiasta ja siihen läheisesti liittyvistä aiheista.

Linkkien toimivuus on tarkistettu 26.7.2005.

Linkkiehdotukset sekä muu palaute sivun sisällöstä sähköpostilla:
martti.tala@tekstiviestit.fi


Työterveyslaitoksen ergonomiasivut. Muun muassa käytännöllisiä ohjeita ja muistilistoja toimistoergonomiasta, artikkeleita sekä tiedot eri aihealueiden yhdyshenkilöistä.

Tietotyön tietopankissa on Työterveyslaitoksen tietotyöhön liittyviä artikkeleita, ohjeita ja linkkejä. Aiheina mm. tasa-arvo, työajat, ergonomia, visuaalinen käytettävyys, aivojen tiedonkäsittely, jaksaminen ja sähkömagneettinen säteily.

Näkemisen ergonomia on TYKY-organisaation tuottama verkkopalvelu, jossa on tietoa mm. silmien rasittumisesta, katseluetäisyyksistä, valaistuksesta ja ikänäöstä.

Kunnon lasit toimistotyöhön. Työterveyslaitoksen artikkeli työnäköön ja työsilmälaseihin liittyvista asioista.

Suomen Työnäköseuran verkkosivuilla on runsaasti tietoa mm. eri ammattien näkövaatimuksista, silmälase ista ja näköongelmista.

Taukojumppaohjeet - Helsingin kaupungin henkilöstöosaston kuvitettu ohjesivu.

Ergonomiaohjeita Internetin käyttäjille. Kurssityö Teknillisessä korkeakoulussa.

Työsuojelun tietopankki on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Suomen verkoston laaja sivusto työturvallisuus- ja työterveystiedon levittämistä varten. Muun muassa tietoa viranomaisilta, tutkimuslaitoksilta ja muilta organisaatioilta.

Työturvallisuuskeskus muokkaa työturvallisuustietoa työpaikkojen tarpeita vastaavaksi, järjestää koulutusta, tuottaa työturvallisuusjulkaisuja sekä ylläpitää lakisääteistä työsuojeluhenkilörekisteriä.

Työsuojelurahaston tutkimustietokanta on Työsuojelurahaston tuella syntyneen tiedon levityskanava. Tiivistelmät rahaston tukemista hankkeista, erinomaiset hakutyökalut.

HP:n laaja ergonomiaopas. Käytännönläheinen, 56-sivuinen opas, jossa on havainnollisia kuvia ja muistilistoja. Saatavana pdf-muodossa lähes 30 kielellä, myös suomeksi.

Ruotsalaiset päätetyösivut (Arbetslivsinstitutet), myös englanninkielinen versio.

Kinnarpsin toimistoergonomiaa käsittelevä laaja (61 sivua) pdf-muotoinen aineisto. Runsaasti havainnollisia kuvia. Perustuu Ruotsin lainsäädäntöön.

 

Sivun alkuun